Radisson Hotel Group îáúëëëëëëë òòõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ åååååêåî õõåååêêîî î îîîîîîî îîîîîîîîîîîîîî îîîîîîîîîî îîîîîîîîîî îîîîîîî îîîî)) )îîî îîîî) )î iiîî îîî))) ii ii iiîîî)))) ii iiêîîîêêà))) ii iiêîî ê)))) ii iiêîîàêêõ))) ii ii iiîîî î))) II II IIòòòòåååååååÅ20ë 20 20 20 € 20. ÑîààààèèçþþþþþþþþòàòòòÒüòòòòòòòòòññàñààààààààþàþààþþþþþþàþþþþààþãçããããããããããããããããããããã ãòòòòòòòòòÿÿòòòòòò Radisson Hotel Group EMEA Radissonÿðïïïïïïïïïîïîîîîîîîîåååååå

Yee Thian, èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçèäåíò è äèðåêòîð Ïî ðàçâèòèþRadisson Hotel Group, îòìåòèë: «iao áèçíåñ áàçèðóåòñÿ IA äîëãîñðî ÷ íûõ îòíîøåíèÿõ, îñíîâà êîòîðûõ äîâåðèå è îòâåòñòâåííîñòü. IU øðûûåååûåûûíûûûíûûûûûû, ûûèèè, uuuuu, è , ãðåàöè, àñññè , aA EEEE. AAAA îîîìììíìûûûûàääääàààüüüüüüüüüüüü üîîâ r r r r Radisson Hotel Group fi ñòæííéééûûûèèèèèèè èèèèèèèèèèûûûèûèèèèèè Ì ûûûûûûûûûûûûûûûû ààèèîîîîîîîîîîîîî îààààààààààààèèàààààààààà »àà» »

Radisson Hotel & Congress Center A Ñàðàíñêå èäåàëüíîå ìåñòî AEY ïðèåìà äåëîâûõ ëþäåé è òóðèñòîâ: â IAE 137 íîìåðîâ, ðåñòîðàí ñ ëåòíåé âåðàíäîé, ëîááè-AAD, õîðîøî îáîðóäîâàííûé ôèòíåñ-öåíòð ñ áàññåéíîì è ñàóíîé. Toisinaan ïðëààòòàòòòííééééééééééééééééééêêêêêêê èêêïïï ,ïïïï, ,ïïï ,ïïïïïïïïéïïïïïïïïïïïïéïïïéïéïÿÿÿÿÿ 7 7 7 7 7 7 ....... .

Ãîñòöö áîîîææææààæàîîìììàììàààààààà Vastakkainasettelu  ïîñëåäíèå ãîäû ãîðîä ñòàíîâèòñÿ Ana áîëåå ïîïóëÿðíûì ñðåäè òóðèñòîâ IA òîëüêî EY-CA: ñâîåãî áîãàòîãî èñòîðè ÷ åñêîãî íàñëåäèÿ, II FI ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì A II ìàñøòàáíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Radisson Hotel Ulyanovsk Rifting ÖÅÍòòðòÍÍÍÍââÂààâàààààâììââììââìêêêìììêêìììâììêêêêìììììêêìêêêììêêêê   âåé 176, ÍÐÃë ÷ ûõõõõõõõõõéèèèèèèèèèèèèààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààûûííííííííííííàà .ûâíííàí

Hilton Worldwide ilmoitettiin suunnitelmat uusien hotellien rakentamisesta Venäjällä / Israel ilmestyy 3,5 tuhatta uutta hotellihuonetta / Geneve Le Richemond Hotel tarjosi palvelua "Ski Butler"

Sevastopol, 30. huhtikuuta. / Tass /. Venäjän eteläisten alueiden hotellit, joissa rannalla ja perhe-matkailu kehitetään perinteisesti, kehitetään uusia joustavia tariffeja, joita he tarjoavat pandemian jälkeen ja eivät aio luopua suositusta all inclusive -mallissa ("All Inclusive"), Tass ilmoitti alan edustajia.

Hotellit tallentavat kaikki osallistavan muodon

Haastatellut Tass-hotelli huomaa, että "all inclusive" -muoto oli kätevä monille venäläisille ja nautti suuresta suosiosta, mikä tarkoittaa peruuttamista lomakohteiden jatkamisen jälkeen ei ole järkevää.

"Kysynnän vähennys on mahdollista väliaikaiseksi ilmiöksi, joka liittyy tulojen vähentämiseen. Mutta on välttämätöntä ymmärtää, että kaikkien osaksi tulevan muodon luominen on yksi maailman matkailualan tärkeimmistä saavutuksista menneisyydessä puoli vuosisataa. Se on saatavissa keskiluokan "viiden tähden virkistys", ja vanhemmille - huoleton loma lapsilla. Ja kunnes uusi yhtä mukava muoto tulee näkyviin, kaikki inclusive, ja jopa enemmän niin ultra all inclusive, ne ovat Kysyntä ", Sergei Schizko on varma, että Venäjän matkailun presidentti.

Anapian Resort Miracleon Valery Dimov: n sijoittajana monet matkailijat arvostavat kaikkia, että heille on helpompi suunnitella lepokustannuksia, koska ne maksavat välittömästi koko palvelusarjan, Ja viihdettä on vähemmän ylimääräisiä menoja. Tänä vuonna kolmessa lomakeskuksessa on tarkoitus testata "Ultra All Inclusive" -muoto, joka tulee vielä suurempaan palveluun.

Uudet tarjoukset

Hotellin omistajat työskentelevät nyt uusilla tariffeilla - sellainen, joka olisi kannattavampaa yksittäisille vieraille ja auttaa houkuttelemaan enemmän asiakkaita. Toimivat uudenlaiset palvelut.

"Kesä varattu 80% ja kapasiteetti panssarin hieman. Kysymys kuuluu siitä, työskentelemme kesäkuussa, tai on välttämätöntä tarjota vaihtoehtoisia päivämääriä kesällä tai syksyllä", pääjohtaja Hotel sanoi Riviera Sunrise "Criman Alushta Ekaterina Eremenko.

Hän lisäsi kauden rakennussuunnitelmien huomioon ottaen huomioon nämä ja muut koronavirustilanteen aiheuttamat tekijät, yrittävät mukauttaa tuotteensa tänä vuonna - lämmittää altaat, keskittyä Perheiden perimisestä lasten kanssa.

Lovely politiikka aikoo noudattaa Feodosian "Scarlet Purjetta" Anna Nozininin "Scarlet-purjeiden pääjohtaja. Sen yritys tarjoaa matkailijoita jopa viiteen pakettiin, mukaan lukien kuntoutukset sisältyvät.

"Jopa kriisi, huomasin, että matkailijoille on paljon kannattavampaa, niin sanottu" suunnittelija ": Henkilö maksaa vain huoneen kustannukset ja saavuttaessa lisää palvelut Se on mielenkiintoista - aamiainen, kylpylä, kuntosali tai täysihoito. Meidän on jätettävä tilaisuus ostaa ruokaa paitsi buffetin hintaan, mutta myös erilliset salattu munat, perunat, coleup. Se antaa ihmisille viettää vähemmän rahaa - Riippuen hotellin luokasta noin 30%, se on kannattavampaa ", selitti hän on.

Coronavirus

Pandemian alusta, yli 3,1 miljoonaa ihmistä on tullut Coronavirukselle maailmassa, yli 220 tuhatta kuoli. Venäjällä liittovaltion operatiivisen päätoimipaikan torjumiseksi rekisteröitiin 106,498 infektiotapausta, 11 619 henkilöä otettiin talteen, 1 073 kuoli. Venäjän federaation hallitus käynnisti resurssin, joka kertoo maan tilanteesta.

Radisson Hotel Group ilmoittaa allekirjoittamisesta 15 uutta hotellia EMEA: ssa (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Uudet sopimukset vahvistavat konsernin vakavan painopisteen kunnianhimoisen viisivuotisen kehityssuunnitelman toteuttamiseksi. Radisson Hotel Group laajentaa edelleen uusien tuotemerkkien arkkitehtuuria ja vahvistaa läsnäoloa EMEA-alueella.

Elie Yunes, Talousjohtaja Radisson Hotel Groupin johtaja ja johtaja, totesi: "Yrityksemme perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin, jonka perustana on luottamus ja vastuu. Olemme laajentaneet läsnäoloa Ukrainassa, Italiassa, Ranskassa, Itävallassa, Kreikassa, Venäjällä, UAE: lla ja Afrikassa. Kaikki tämä tuli mahdolliseksi Radisson-hotelliryhmän tuotemerkkien merkityksen ja yhtiön tiimin omistetun työn. Olemme kiitollisia hotelleiden omistajille tuotemerkkien ja työntekijöiden tarjoamista hotelleista. "

- Afrikan kuuden uuden hotellin avaaminen lisäsi tämän maanosan hotelleiden kokonaismäärää lähes 100 32 maassa.

- Radisson Hotel Groupin aseman vahvistaminen Ukrainan suurin kansainvälinen hotelli-operaattori: yhteensä 7 515 hotellia 7.555 huonetta.

- Signing kaksi uutta hotellia tunnetuimmassa hiihtokeskuksessa Italia antoi mahdollisuuden lisätä Radisson Hotel Groupin portfolio 10 avointa ja sijaitsee hotelleiden rakentamisessa.

- Uusi Radisson Blu Hotel viehättävä saari Santorini on yksi maailman suosituimmista lomakohteista.

Kesällä 11 venäläistä kaupunkia hyväksytään World Cupilla. Täydellisessä vauhdissa on olemassa vanhoja ja rakentamiseen uusia hotelleja. Erityisesti - jos he eivät olleet törmännyt suurta kiinnostusta matkailijoille. Puhumme uusista hotelleista, jotka on rakennettu erityisesti 2018 World Cupille ja hyväksytty FIFA. Mennään!

Valintavaihe

Ennen fanien ja urheilijoiden asettamista venäläiset hotellit - sekä uusi ja vanha - joutui käymään pakollisen luokituksen kautta FIFA: n vaatimusten mukaisesti.

Luettelo Long: Esimerkiksi neljän tähden hotellin huonealueella on oltava vähintään 22 neliömetriä, viiden tähden - vähintään 26.

Hotellihuoneissa on oltava ilmainen keskeytetty internetyhteys, minibaari ja ilmastointi, hiustenkuivaaja ja kaikki tarvittavat lisävarusteet kylpyhuoneessa, televisiokanavat englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja espanjaksi.

Hotellin henkilökunnan pitäisi puhua vähintään kaksi kieltä, mukaan lukien pakollinen englanti. Mestaruuden 4 * ja 5 * alueella on oltava kuntokeskus, kauneussalonki, kuivapesu, baari, ravintola, neuvottelu- ja kokoustilat.

Ja tämä on vain korkealuokkaisia ​​hotelleja. Ja on edelleen erittäin vaikuttavia luetteloita hotellien tarjoajille, välimiehille, VIP-vieraille, jotka isännöivät ryhmäturnauksen, semi-finaalien ja finaalien ottelut.

Joka tapauksessa, osallistuvat CM-2018 -kaupungit tällä näyttävät selville. Tämän seurauksena virallisessa FIFA-sivulla ilmestyi. Yli puolet numeroista on jo täysin varattu. Puhumme uusista hotelleista, jotka on rakennettu vuoden 2018 World Cupiin.

Neljä hotellia alempi

Neljä uusia hotelleja rakennettiin Nizhny Novgorodille mestaruuskilpailuun. Kolme heistä työskentelee kansainvälisten tuotemerkkien alla.

Viisi tahrata 5 minuutin ajomatkan päässä Nizhny Novgorod Stadiumista ja kahden minuutin kävelymatkan päässä Kremlistä. Huoneissa on Wi-Fi, voit tilata ruokaa ympäri vuorokauden. Kuntokeskus, hierontahuone ja aerobic studio työskentelevät paikan päällä. Sanassa, kaikki mitä tarvitset ja matkailu ja urheilija. Asuin hinta Mundialille - 7 900 ruplaa per yö.

Toinen uusi tulokas on neljän tähden. Se on hieman kauempana Kremlistä - 20 minuutin kävelymatkan päässä. Paikan päällä on ravintola ja kuntokeskus. Kaikissa huoneissa on litteät televisioat, joissa on satelliittikanavat, olennainen kylpyamme, hiustenkuivaaja ja ilmastointi. Hotelli on niin hyvä, että mestaruuden alussa ei ole avoimia istuimia.

Hotellin hotelli kokoelma on täydennetty kahdella kolmipäiväisellä esineillä. Yksi niistä oli historiallinen keskus hotelli. Hotellissa on 24h-aulabaari, kuntosali ja ilmainen Wi-Fi. Kesäkuuhun mennessä hotellin majoituskulut alkavat neljä ja puoli tuhatta ruplaa per yö.

Kesäkausi alkaa heti heti toukokuun loman jälkeen, eikä rajojen avaamisen ja kansainvälisten kohteiden avaamisen kanssa. Tällaisessa tilanteessa sekä vaikeuksissa muiden maihin, Venäjän merenkulun ystävät epäilemättä huomionsa kotimaisiin ehdotuksiin, erityisesti ottaen huomioon se, että eniten ei rentoutua ja ottaa lapsia merelle.

Luettelevat joitain tarjouksia ja uusia kohteita Venäjän meren rannikolla, mikä kiinnittää huomiota tänä vuonna.

Anapa

TUREXPERTS Huomaa, että tänä vuonna uusia tarjouksia esiintyi viiden tähden hotelleissa, joita ei ollut viime vuosina. Korkealaatuinen ruoka, animaattorit, oma ranta, erityinen menu lapsille, suljettu alue, kehittynyt rakenne, ulkouima-altaan saatavuus - Useimmat hotellit tarjoavat asiakkaita, erityisesti perheen perusvaatimuksia tarjolla. Samaan aikaan hotellit, joissa on "all inclusive" -järjestelmä, on tullut vieläkin enemmän.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa suostut käyttämään evästeitä.
Salli evästeet